IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s.

2. Důvod a způsob založení

Jsme následnickou organizací, jenž svou činností a celkovým zaměřením navazuje na původní organizaci, která zahájila svou činnost 1.9.1992.
Základní účel zřízení - služba ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., § 46 (vyhláška č. 505/2006 Sb). lidem s mentálním i kombinovaným postižením
Hlavní činnost - poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s.
  Ludvíka Podéště 1874/4
  708 00 Ostrava-Poruba

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s.
  Ludvíka Podéště 1874/4
  708 00 Ostrava-Poruba

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 596 911 752, +420 596 954 480
  +420 776 142 275 Ředitelka - Mgr. Čadecká Lenka

 •  4.5 Adresa internetové stránky

  sprostrava.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s.
  Ludvíka Podéště 1874/4
  708 00 Ostrava-Poruba

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  cadecka@sprostrava.cz Ředitelka - Mgr. Čadecká Lenka
  spr@sprostrava.cz

 • 4.8 Datová schránka

  xvqtsd7

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 261058868/0300 (ČSOB Ostrava)

6. IČO

01816675

7. DIČ

Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: cadecka@sprostrava.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): xvqtsd7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s., Ludvíka Podéště 1874/4, 708 00 Ostrava-Poruba

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.